Przydatne produkty

Pojęcie produktu w nauce o ekonomii oznacza jest to każdy przedmiot dostępny na rynku. Odnosi się do wszystkich dóbr materialnych, usług, przedsiębiorstw oraz patentów. Elementarnym celem spełnianym przez każdy produkt jest spełnienie zapotrzebowania klientów. Dodatkowo ważne jest, aby wyroby były intuicyjne w użyciu, a także ciekawe kolorystycznie. Ze względu przeznaczenie dzielimy je na:

  1. użytkowe;przemysl
  2. przemysłowe.

Produkty, to wszystko to, co kupujemy codziennie. Innymi słowy, jest to każdy obiekt zamiany na rynku lub wszystko to, co na nim jest proponowane. Produktem jest nie tylko dobro fizyczne, ale także usługa, idea, przedsiębiorstwo czy miejsce. Dlatego też ma on różny sposób użycia i celu. Oferowane produkty pełnią szereg ważnych zadań w życiu ludzkim. Przede wszystkim zaspokajają wymagania klientów. Nabywamy to, co jest nam niezbędne lub na co mamy chęć. Inną funkcją jest łatwość ich używania, co widać w użytkowaniu najnowszych produktów elektronicznych np. telewizorów, PC, telefonów itp. I po trzecie, ważny jest ich kształt i kolorystyka czy pudełko. Istotne jest pierwsze odczucie. W przypadku dóbr substytucyjnych, często te elementy mają wpływ na wybór danego obiektu.