Jul 18, 2016

Dział: Nieruchomości

Jak założyć własne biuro nieruchomości?

Jak założyć własne biuro nieruchomości?

 Czy biuro nieruchomości może być pomysłem na biznes? Oczywiście, że tak. Szczególnie od 2014 roku. A co się stało w 2014 roku? Nastąpiła deregulacja zawodów i od właśnie tego momentu pośrednik nieruchomości nie musi posiadać żadnej licencji zawodowej.

Jednak musimy wiedzieć jak założyć biuro nieruchomości oraz oczywiście jakie wiążą się z tym pewne formalności. Na czym polega działalność biura nieruchomości?

Działanie biura nieruchomości w dniu codziennym

Przede wszystkim polega ona na łączeniu stron transakcji, które chcą nabyć, zbyć, wydzierżawić czy też wynająć pewną nieruchomość, doradztwie, prezentowaniu nieruchomości, weryfikowaniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego nieruchomości, prowadzeniu negocjacji, braniu udziału w uzgadnianiu treści umów oraz na zbieraniu dokumentów oraz danych. Dokładny i bardzo szczegółowy zakres dotyczący czynności pośrednictwa w obrocie wszelkimi nieruchomościami jest dokładnie zawarty w umowie pośrednictwa. Musimy wiedzieć, że wymaga ona pisemnej formy pod rygorem nieważności. Każde dobre biuro nieruchomości zajmuje się wszystkim kompetentnie. Przede wszystkim bada stan nieruchomości. Musi także zbadać jej stan prawny oraz oczywiście całą historię. Jeśli jest to konieczne to obowiązkowo mus służyć radą oczywiście w razie ewentualnych problemów oraz organizuje spotkanie z prawnikami. W zasadzie to biuro nieruchomości musi być w stanie załatwić dokładnie wszystko. Mam tutaj na myśli wszelkie dokumentacje oraz także wszelkie pozwolenia. Na sam koniec musi zająć się pomocą w uzyskaniu najlepszego hipotecznego kredytu oraz musi także umówić się z notariuszem. Jak już wspomniano by założyć swoje własne biuro nieruchomości nie jest już wymagana licencja zawodowa. Nie są także potrzebne inne zezwolenia, koncesje czy też licencje. W praktyce zaś każda osoba, która posiada zdolność do prawnych czynności może naprawdę założyć biuro nieruchomości. Jeśli chodzi o dopuszczalne formy prowadzenia biura nieruchomości to biuro nieruchomości może być prowadzone w formie działalności jednoosobowej lub też spółki.

Oferty biur nieruchomości

Czy to spółka osobowa, spółka cywilna czy też spóła kapitałowa. Gdy podejmujemy decyzję co do formy prowadzenia własnego biura nieruchomości to musimy wziąć pod uwagę zasadniczą różnicę pomiędzy formami oraz zasady, które je regulują. Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną są regulowane ściśle przed kodeks  cywilny. Jeśli zaś chodzi o spółkę kapitałową oraz spółkę osobową to jej przepisy znajdziemy oczywiście w kodeksie spółek handlowych. A czy musimy spełniać jakieś konkretne warunki lokalowe jeśli chodzi o otwarcie biura nieruchomości? W zasadzie to założenie biura nieruchomości w żadnym stopniu nie wiąże się z posiadaniem odrębnego lokalu, który ma spełniać konkretne warunki. Dla celów prowadzonej działalności może być wykorzystywany zarówno budynek własnościowy, lokal własnościowy czy też lokal wynajmowany czy też wydzierżawiony. Gdybyśmy chcieli wykorzystać część swojego lokalu czy też mieszkalnego budynku na cele działalności gospodarczej to jest wymagane złożenie deklaracji do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.