Aug 26, 2021

Dział: Porady

Farmy fotowoltaiczne – zainwestuj w zieloną energię!

Panele fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych stały się już codziennym elementem polskiego krajobrazu i symbolem nowego, bardziej oszczędnego i zrównoważonego życia mieszkańców naszego kraju.

Fotowoltaika to jednak nie tylko mikroinstalacje na użytek jednej rodziny, ale także obszar inwestycji wielu przedsiębiorców. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o farmach fotowoltaicznych.

Czym są farmy fotowoltaiczne?

Podczas kiedy wiele gospodarstw domowych decyduje się na montaż kilku kolektorów słonecznych, by zaoszczędzić na rachunkach za prąd, przedsiębiorcy budują farmy fotowoltaiczne, by czerpać zyski z oddawania całej wytworzonej energii do sieci.

Wiele firm zasila energią słoneczną swoje własne budynki, by uniezależnić się od przedsiębiorstw sprzedających elektryczność i ugruntować własną pozycję na rynku. Mikroinstalacje montuje się najczęściej na dachach, zaś farma fotowoltaiczna zazwyczaj usytuowana jest na działkach ziemi o dużych obszarach.

Moc mikroinstalacji nie przekracza zazwyczaj pięćdziesięciu kilowatów, podczas kiedy moc farmy liczona jest w dziesiątkach lub setkach kilowatów a nawet w megawatach. Największa farma fotowoltaiczna w Polsce, której budowę niedawno ukończono, może pochwalić się mocą 70 MW. Powstała ona w Brudzewie, na terenach po dawnej kopalni węgla brunatnego, co świetnie obrazuje coraz większe zainteresowanie Polaków zieloną energią.

Jaki rodzaj działki nadaje się pod budowę farmy fotowoltaicznej?

Usytuowanie dużej inwestycji fotowoltaicznej musi zapewnić jej przede wszystkim dobry dostęp do promieni słonecznych, by rzeczywiście była w stanie generować energię i przychody. Zaleca się, by pod farmy fotowoltaiczne wybierać tereny płaskie o gruncie klasy IV lub niższej. Wielu przedsiębiorców wybiera niezacienione przez drzewa nieużytki rolne.

Ważną zaletą działki jest także niedaleka odległość od sieci niskiego lub średniego napięcia. Znacząco ułatwi ona zawarcie umowy przyłączeniowej.

Farma fotowoltaiczna – co jest niezbędne dla inwestycji?

By móc wybudować farmę fotowoltaiczną, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków i przygotować wymagane prawem dokumenty. O jakich dokładnie czynnościach mowa? Prześledźmy procedury, którym musisz się poddać, zanim zainwestujesz w swoją własną elektrownię słoneczną.

Przede wszystkim musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajdzie się farma fotowoltaiczna. Równie ważny jest projekt budowlany i ewentualne uzgodnienie go z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do tego niezbędne jest pozwolenie na budowę wydane przez starostę powiatowego właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.

Priorytetowym krokiem powinno być dla Ciebie zdobycie warunków przyłączeniowych instalacji, które zgodnie z art. 7 ustawy – Prawo energetyczne uzyskasz po złożeniu stosownego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Do wniosku powinieneś dołączyć parametry techniczne farmy fotowoltaicznej, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, w tym specyfikację techniczną oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.

Pamiętaj, że przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek określić w wydanych warunkach przyłączeniowych harmonogram przyłączania farmy fotowoltaicznej, uwzględniający poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac.

Rozporządzenie Rady Ministrów uznaje zabudowę systemami fotowoltaicznymi za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego powodu musisz postarać się także o przychylną decyzję środowiskową. Wyjątkiem jest sytuacja, w której powierzchnia farmy fotowoltaiczna ma być mniejsza niż jeden hektar i nie znajdować się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody.

Twoja elektrownia słoneczna nie będzie mogła rozpocząć swojej działalności bez koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła. Mając już warunki przyłączenia instalacji, możesz wystąpić o nią do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ostatnie kroki to rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii, uruchomienie farmy fotowoltaicznej i jej odbiór przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Dlaczego budowa farmy fotowoltaicznej się opłaca?

Stworzenie własnej elektrowni słonecznej brzmi jak skomplikowana inwestycja poprzedzona żmudną procedurą prawną. Z pewnością jest to projekt dla ambitnych przedsiębiorców. Warto jednak rozważyć tę możliwość, ponieważ dzięki członkostwu Polski w UE inwestorzy mogą skorzystać z programów finansowych, które mogą znacząco obniżyć koszty przedsięwzięcia.

Niekwestionowaną zaletą farmy fotowoltaicznej jest szybkość jej budowy. Farma może być gotowa do uruchomienia już po kilku tygodniach, co jest niespotykanie szybkim tempem w przypadku elektrowni. Dzięki trendowi spadkowemu cen paneli słonecznych i pozostałych podzespołów, można przypuszczać, że inwestycje w farmy fotowoltaiczne będą zwracać się coraz szybciej.