Jul 25, 2018

Dział: Inwestycje

Czym są normy ISO? Istota i wpływ na gospodarkę

Normy ISO, choć dobrowolne i przez lata uważane za jedne z najtrudniejszych do wdrożenia, stają się dziś jedną z najsilniejszych broni strategicznych wielu firm i przedsiębiorstw na całym świecie. Opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną działającą na rynku od ponad 60 lat standardy stanowią podstawę prawidłowych działań w wielu aspektach życia i biznesu. Norm ISO jest dziś tak wiele, że trudno wymienić nawet 10% z nich bez konieczności sprawdzania oficjalnych rejestrów. Czym jednak są tak naprawdę normy ISO i dlaczego stanowią dla rynku tak istotny element rozwoju?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Choć ISO kojarzy się głównie z normami, skrót ten jest właściwą nazwą wydającej je organizacji. International Organization for Standardization to oficjalna, pozarządowa i niezależna organizacja przynależna do ONZ, zrzeszająca komitety normalizacyjne z ponad 160 krajów świata. Jej celem jest ujęta w nazwie normalizacja wielu aspektów życia, przemysłu i biznesu, prowadząca do ujednolicenia rynku światowego i wyznaczenia jakościowych standardów dla wszystkich, którzy zechcą dobrowolnie podjąć się certyfikacji.

Zagadnienia biznesowe to tylko część działalności ISO – jej celem jest normalizacja znacznie większego szeregu aspektów życia. I tak trudno wyobrazić sobie dziś, by każdy kraj świata korzystał z innych rozwiązań technicznych czy zupełnie innych praw. Globalizacja to jeden z efektów możliwych właśnie dzięki ISO! Normy ISO znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim, elektrycznym, tekstylnym, stoczniowym czy finansowym, ale też w bardziej rozpoznawalnych dla zwykłego człowieka dziedzinach życia. Sam fakt, że możemy dziś dostrzec w sklepach produkty spełniające wymagania różnych krajów to najlepszy dowód na istnienie ISO.

Czym są normy ISO?

Dla większości przedsiębiorców będą kojarzyły się z trudnymi do spełnienia, ale jednocześnie niezwykle przydatnymi standardami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i konkretnych systemów zarządzania, jednak w rzeczywistości normy ISO wykraczają swoją tematyką poza ten zakres. W całej historii istnienia ISO pojawiło się już ponad 19 000 norm, z czego tylko część można określić jako aktualizacje do norm poprzednich. To zdecydowanie nakreśla skalę działalności organizacji i częściowo wyjaśnia jej ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rynku.

Normy ISO są standardami dobrowolnymi, ale ich spełnienie w większości przypadków oznacza automatycznie sprostanie przepisom i regulacjom prawnym obowiązującym w wielu krajach na całym świecie. Głównym celem norm jest bowiem ułatwienie przedsiębiorcom działania na rynku światowym, bez napotykania technicznych przeszkód w postaci ograniczeń prawnych.

Zakłada się, że normy ISO to dziś najbardziej wpływowy gracz ekonomiczny. Ich stosowanie przez firmy z różnych gałęzi przemysłu, a także różnego rodzaju rządy i zachowania społeczne sprawia, że ogólny rynek i gospodarka pną się w górę. Dla wielu firm to właśnie wdrożenie norm ISO stanowiło ostateczny ratunek przed upadłością i rozwiązanie, które w ogólnym rozrachunku okazało się niezwykle korzystne finansowo.

Wpływ norm ISO na gospodarkę

Ujednolicanie przepisów i standardów na skalę, jaką robi to ISO, niesie za sobą wiele istotnych korzyści finansowych i gospodarczych bez względu na to, kto zdecyduje się je zastosować. Od wzrostu przychodów firmy, poprawy jej wizerunku i możliwości zdobycia nowych klientów, po oddziaływanie na PKB krajów i zwiększanie konkurencyjności na rynku – ISO robi wszystko, by światowy przemysł nie upadł i zawsze znalazł się ktoś spełniający wszystkie normy prawne i wychodzący ponad ich zakres.

Firmy, które opierają swoje działania o normy ISO to przede wszystkim firmy zorganizowane, zarządzane w sposób zrównoważony, dążące do ciągłej poprawy i rozwoju, nie ignorujące ryzyka i sytuacji wokół siebie, umiejące dostosować się do zmiennych warunków rynkowych i wykorzystać je na swoją korzyść. Ich produkty są powtarzalne, ale powtarzalnie dobre – nie ma tu mowy o wpadkach i niedociągnięciach. ISO zostało stworzone po to, by rynek był stabilny i wygląda na to, że jego cel faktycznie się sprawdza.