Jun 25, 2018

Dział: Zdrowie

Czym są komórki macierzyste?

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste to niedojrzałe i pierwotne komórki  organizmu ludzkiego. Posiadają one funkcję samoodnowy, różnicowania i dzielenia się. Jest to rodzaj komórek, który stanowi początkowy etap wszystkich komórek w naszym organizmie. Każda tkanka, jaka znajduje się w naszym organizmie, jest tworzona na samym początku z komórek macierzystych. Komórki te, dzięki swoim właściwościom mają wiele zdrowotnych zastosowań.

Zastosowanie komórek macierzystych

Komórki macierzyste pozyskuje się z krwi pępowinowej, krwi obwodowej oraz ze szpiku kostnego.

W jaki sposób można wykorzystać komórki macierzyste? – Otóż, właściwości komórek macierzystych są szczególnie w leczeniu wielu chorób. Dziś stosuje się je w przypadku różnych chorób układu krwiotwórczego. Komórki macierzyste są pomocne również w leczeniu raka i chorób metabolicznych. Obecnie, komórki macierzyste wykorzystuje się do leczenia ponad 80 różnych chorób. Spośród nich można wyróżnić takie choroby jak:

  • Przewlekłe i ostre białaczki,
  • Anomalie czerwonych krwinek,
  • Choroby fagocytów,
  • Problemy z układem odpornościowym,
  • Zespoły rozrostowe układu chłonnego.

Jest to tylko część chorób i zaburzeń, jakie można wyleczyć za pomocą komórek macierzystych. Warto również dodać, że dzisiejsza medycyna wykorzystuje komórki macierzyste także do leczenia niektórych chorób neurologicznych, np. do autyzmu. Jednak do wyleczenia tej choroby, konieczna jest krew uzyskana z krwi pępowinowej.

Jak pobiera się komórki macierzyste?

Są dwa sposoby na pobieranie komórek macierzystych. Można je bowiem uzyskać z krwi pępowinowej lub ze szpiku kostnego. Wiele jest różnić pomiędzy tymi dwoma sposobami na pobranie komórek. Na przykład, krew pępowinową pobiera się w kilka minut, czemu nie towarzyszy ból. Sposób ten jest bezpieczny i nieinwazyjny. Z kolei pobieranie komórek ze szpiku, pobiera się w ciągu kilkudziesięciu minut. W tym przypadku, stosuje się znieczulenie miejscowe. Szpik pobierany jest z talerzy kości biodrowych.

Odbudowanie układu krwiotwórczego jest możliwe już po miesiącu, w przypadku pobierania komórek z krwi pępowinowej. Przeszczep komórek ze szpiku przyjmuje się w około dwa tygodnie. Warto również wspomnieć o ryzyku zakażenia. Przeszczep komórek z krwi jest całkowicie bezpieczny. Przeszczep komórek ze szpiku może nieść większe ryzyko zakażenia. Komórki pochodzą zazwyczaj od osoby dorosłej. Ryzyko polega na tym, iż dawca może być nosicielem różnych wirusów. Po dokonaniu przeszczepu komórek, istnieje możliwość zakażenia biorcy.

Trzeba również dodać, iż potencjał wzrostu komórek macierzystych jest o wiele większy w przypadku krwi pępowinowej. W każdym przypadku wykonywania przeszczepu, konieczna jest zgodność odpowiedniej ilości antygenów transplantacyjnych. Ich ilość wynosi 4 w przypadku krwi pępowinowej i 8 – w przypadku szpiku kostnego.

Przeszczepy autologiczne i allogeniczne

Istnieją dwa rodzaje wykonywania przeszczepów. To, w jaki sposób leczy się osobę chorą na powyższe choroby, zależy od typu choroby i stanu pacjenta.
Przeszczepy autologiczne polegają na leczeniu komórkami pochodzącymi z własnego organizmu. Oznacza to, iż wykorzystuje się je do leczenia osoby, od której pochodzą. Metoda ta stanowi ponad połowę wykonywanych przeszczepów. W większości przypadków, są one wykorzystywane do leczenia osób powyżej 20 roku życia. Przeszczepy allogeniczne z kolei, to taki rodzaj leczenia, w którym stosuje się komórki macierzyste pochodzące od innej osoby. Komórki macierzyste można wówczas pobrać od osoby spokrewnionej lub obcej.