Sep 1, 2023

Dział: Motoryzacja

Certyfikat IRIS dla kolei – to warto wiedzieć

Certyfikat IRIS dla kolei – to warto wiedzieć

Certyfikat IRIS, czyli International Railway Industry Standard, to globalny standard, który dotyczy systemów zarządzania jakością w przemyśle kolejowym. Jest to bardzo ważny certyfikat dla firm i organizacji, które działają w branży kolejowej na całym świecie. W tym artykule dowiesz się, czym jest System Zarządzania Jakością dla przemysłu kolejowego, skąd wziął się skrót IRIS, do kogo jest on skierowany, jakie wymagania trzeba spełnić, aby go uzyskać, jak wygląda audyt dla IRIS, jakie są korzyści z posiadania certyfikatu, czy istnieją szkolenia na temat IRIS, kto może w nich uczestniczyć i jakie są korzyści odbycia takiego szkolenia.

System Zarządzania Jakością dla przemysłu kolejowego

System Zarządzania Jakością dla przemysłu kolejowego jest to zbiór procedur, standardów i wymagań, które muszą być spełnione przez firmy i organizacje działające w branży kolejowej, aby móc dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości. System ten obejmuje różne aspekty działalności, takie jak projektowanie, produkcja, montaż, konserwacja i obsługa produktów kolejowych.

Skąd wziął się skrót IRIS?

Skrót IRIS pochodzi od angielskich słów International Railway Industry Standard, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego.

Do kogo jest skierowany certyfikat IRIS?

Certyfikat IRIS jest skierowany do firm i organizacji, które działają w branży kolejowej i chcą udowodnić, że ich system zarządzania jakością spełnia najwyższe standardy. Dotyczy to zarówno producentów, jak i dostawców podzespołów, komponentów oraz systemów kolejowych. W praktyce, oznacza to, że certyfikat ten jest dedykowany zarówno dla producentów taboru kolejowego, jak i dla firm dostarczających różnego rodzaju komponenty, takie jak elementy elektryczne, mechaniczne czy systemy sterowania. Ponadto, IRIS jest również ważny dla firm świadczących usługi w sektorze kolejowym, takie jak konserwacja, naprawa czy remonty taboru kolejowego. Tak szerokie spektrum odbiorców certyfikatu IRIS podkreśla jego znaczenie i uniwersalność w branży kolejowej na całym świecie.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat IRIS?

Aby uzyskać certyfikat IRIS, firma lub organizacja musi spełnić szereg wymagań, które są określone w standardzie IRIS. Obejmują one m.in.:

 • Stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania jakością, który spełnia wymagania IRIS.
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, aby sprawdzić, czy system zarządzania jakością jest skuteczny i spełnia wszystkie wymagania IRIS.
 • Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Jak wygląda audyt dla IRIS?

Audyt dla IRIS może być przeprowadzony tylko przez akredytowane jednostki certyfikujące, które mają uprawnienia do przeprowadzania audytów IRIS. Audyt ten obejmuje ocenę systemu zarządzania jakością firmy lub organizacji, w celu sprawdzenia, czy spełnia on wszystkie wymagania IRIS. Obejmuje to zarówno audyt dokumentacji, jak i praktyczną weryfikację działania systemu zarządzania jakością na miejscu.

Korzyści z posiadania certyfikatu IRIS

Posiadanie certyfikatu IRIS przynosi firmom i organizacjom szereg korzyści, m.in.:

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
 • Ułatwienie dostępu do nowych rynków i klientów.
 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych.
 • Poprawa jakości produktów i usług.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządzania.
 • Zwiększenie efektywności i redukcja kosztów.
pociąg

Szkolenia sektor kolejowy

Szkolenia sektor kolejowy są niezbędnym elementem dla firm i organizacji działających w branży kolejowej, które chcą uzyskać certyfikat IRIS. Szkolenia te są przeprowadzane przez akredytowane jednostki szkoleniowe i obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą systemów zarządzania jakością w przemyśle kolejowym oraz wymagań standardu IRIS.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach na temat IRIS?

W szkoleniach na temat IRIS mogą uczestniczyć pracownicy firm i organizacji działających w branży kolejowej, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie jakością, projektowanie, produkcję, montaż, konserwację i obsługę produktów kolejowych. Szkolenia te są skierowane zarówno do pracowników szczebla kierowniczego, jak i pracowników wykonawczych.

Korzyści odbycia szkolenia na temat IRIS

Odbycie szkolenia na temat IRIS przynosi szereg korzyści, m.in.:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami IRIS.
 • Zrozumienie wymagań standardu IRIS i ich praktycznego zastosowania w codziennej pracy.
 • Poprawa umiejętności zarządzania jakością, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.
 • Zdobycie kwalifikacji, które są uznawane na całym świecie i zwiększają atrakcyjność na rynku pracy.

Podsumowanie

Certyfikat IRIS jest niezbędny dla firm i organizacji działających w branży kolejowej, które chcą być konkurencyjne na rynku międzynarodowym.