Oct 25, 2018

Dział: Przydatne produkty

Znaczniki niestandardowe: najpopularniejsze naklejki podłogowe

Znaczniki niestandardowe: najpopularniejsze naklejki podłogowe

Oznaczenia podłogowe, jakie można dziś spotkać w zakładach przemysłowych i różnego rodzaju obiektach produkcyjnych to jeden z najciekawszych elementów wizualnych organizujących pracę w danym obiekcie a jednocześnie gwarantujących zwiększone bezpieczeństwo i wydajność pracy ludzi. To właśnie dzięki oznaczeniom takim jak znaki ostrzegawcze czy strzałki kierunkowe możliwe jest zaprowadzenie lepszej organizacji miejsca zgodnej z wytycznymi zasad 5S i Six Sigma. Choć nie wszystkie z omówionych niżej oznaczeń są wymagane przez zasady BHP, ich stosowanie jest naprawdę korzystne.

Naklejki podłogowe: charakterystyka

Znaczniki niestandardowe to nic innego jak odbiegające od klasycznych kształtów oznaczenia hali produkcyjnej i przemysłowej, których celem jest wyznaczenie kierunków ruchu, miejsc zatrzymania, miejsc ruchu pojazdów czy stref objętych zakazem palenia. Możliwości jest tu wiele, a znaczenie znaczników niestandardowych jest naprawdę duże.

Znaczniki tego typu to jedne z pierwszych elementów wpływających na poprawę wydajności i bezpieczeństwa miejsca pracy, zgodne z wymogami standardów i filozofii stosowanych w japońskich fabrykach. Metodyka 5S i Visual Management opiera się silnie o stosowanie wyraźnych oznaczeń powierzchni w zakładach przemysłowych, mówiąc o tym jak mocno wpływa na wydajność pracowników prawidłowe oznakowanie wszystkich stref ruchu i pracy w zakładzie. Jakich oznakowani można się tu spodziewać?

Najpopularniejsze naklejki podłogowe i ich zastosowanie

Zacznijmy od najprostszych znaków literowych. Znaczniki z napisami są doskonałym elementem pozwalającym na określenie stref w zakładach przemysłowych, dzięki którym pracownicy i goście będą wiedzieli w jakiej części zakładu znajdują się w danym momencie. Znaczniki takie mogą wskazywać na umiejscowienie linii produkcyjnej, linii pakowania, magazynów, chłodni, czy nawet biur. W połączeniu z kolejnymi znacznikami niestandardowymi w formie strzałek, odnalezienie się w zakładzie nie powinno sprawiać nikomu większego problemu.

A skoro mowa o poruszaniu się po zakładzie, w wielu miejscach drogi komunikacyjne ludzi i pojazdów przecinają się, mogąc być przyczyną wypadków i niekontrolowanych kolizji. Aby uniknąć ich za wszelką cenę wprowadza się dziś znaczniki niestandardowe kojarzone doskonale z kodeksu ruchu drogowego. Znaki takie jak „przejście dla pieszych”, „stop”, czy „uwaga wózki” zdecydowanie i jednoznacznie informują pieszych i operatorów maszyn o sposobie organizacji ruchu w danym miejscu, nie dopuszczając do poruszania się pracowników w innych schematach i tym samym zapobiegając wypadkom związanym z nieprzestrzeganiem zasad o ruchu w budynku.

Zobacz więcej naklejek podłogowych!

Ciekawym dodatkiem do organizacji zakładu przemysłowego są też znaki takie jak „prawy i lewy ślad buta”, „kropka” czy „krzyżyk”. Miejsca, w których się znajdą będą szczególnymi przykładami miejsc, w których należy się zatrzymać i ustawić w oczekiwaniu na otworzenie się bramy, uruchomienie taśmy produkcyjnej, czy rozpoczęcie pracy na danym stanowisku. Znaki takie pozwalają ocenić bezpieczną odległość od miejsc niebezpiecznych i wyznaczyć punkty zatrzymania, w których praca będzie najbardziej wydajna. Jednocześnie jednak wspomniane „krzyżyki” czy „kropki” mogą być stosowane do oznaczania miejsc, w których należy coś odstawić czy też sposobu, w jaki palety czy kartony będą w danym miejscu ustawiane.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o typowych znakach BHP, takich jak np. „zakaz palenia”, które oczywiście odpowiadają za bezpieczeństwo w zakładzie pracy i wyznaczają strefy, w których określone działania są surowo zabronione.