Dec 11, 2017

Dział: Porady

Wywóz śmieci krok po kroku

Wywóz śmieci krok po kroku

Każdego dnia produkujemy spore ilości śmieci, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Mimo, że do niedawna każdy właściciel konkretnej nieruchomości miał obowiązek zawarcia umowy z wybraną firmą świadczącą takie usługi, od 1 lipca 2013 roku zasady te znacząco się zmieniły. Zgodnie z nowymi przepisami nad wywozem śmieci w poszczególnych obszarach miasta  kontrolę sprawuje gmina. To właśnie władze gminy decydują się, zazwyczaj na drodze utargu, która firma będzie zajmowała się zbieraniem spod jednorodzinnych domów śmieci ich dalszym wywozem. Opłata za wywóz śmieci będzie się różniła w zależności od danego miasta.

Segregacja śmieci – pierwszy krok do świadomego gospodarowania odpadami

Kwota ta jest również uzależniona od ilości osób zamieszkujących dany dom jednorodzinny. Im większa ilość mieszkańców tym cena będzie wyższa. Warto wiedzieć, że za nieposegregowane odpady kwota będzie znacznie wyższa. Rozdzielenie odpadów na plastik, szkło czy papier nie jest trudnym zadaniem, a za posegregowane śmieci, będziemy mogli spodziewać się znacznie niższej opłaty za wywóz. Ponadto segregując odpady dbamy jednocześnie o nasze środowisko i naturę, a dla wielu osób jest to znacznie ważniejsze niż pieniądze. Odpady segregowane suche, czyli min puste butelki, szkło czy makulatura jest odbierana spod nieruchomości raz na tydzień, natomiast odpady komunalne są odbierane zazwyczaj dwa razy w tygodniu – zwykle przez wyspecjalizowane firmy takie jak https://bktransport.eu/.

Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości?

Każdy właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 5 ustawy śmieciowej ma obowiązek zapewnienia we własnym zakresie pojemnika na odpady, musi zbierać powstałe na obszarze nieruchomości odpady komunalne oraz regularnie uiszczać określoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na czym polega gospodarka odpadami?

Mimo, że przez setki lat śmieci były składowane na wysypiskach obecnie, w trosce o naturę i środowisko, dokłada się wszelkich sił aby w jak najbardziej ekonomiczny sposób móc nimi gospodarować. Gospodarowanie odpadami polega na ich zbieraniu, transporcie, następnie na odzysku i unieszkodliwieniu. W pierwszej kolejności dążymy do minimalizacji powstawania śmieci, a ich ilość jest, na ile to możliwe, ograniczana. Dużą uwagę stawia się również na ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, które w wielu przypadkach, zwłaszcza przy tworzywach sztucznych, które nie ulegają biodegradacji, jest niezwykle szkodliwe, wręcz toksyczne. Specjaliści dążą do uzyskiwania jak największego odzysku odpadów, a te które nie nadają się na powtórny użytek, stara się jak najskuteczniej unieszkodliwić.

Co dzieje się z odpadami?

Jednym z procesów, którym poddawane są śmieci jest utylizacja. Jest to proces wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych. Odpady te nadają się do ponownego użycia. Utylizacja jest powszechnie kojarzona ze zniszczeniem, co jest prawdą, ponieważ wiele odpadów jest poddawana spaleniu, jednak jednocześnie piece utylizacyjne podgrzewają wodę zapewniając ją okolicznym terenom zamieszkanym.  Recykling to kolejny proces jakiemu mogą podlegać odpady. Jest to jedna z metod ochrony środowiska. Zebrane i odpowiednio posegregowane odpady są przetwarzane dzięki czemu mogą one zostać ponownie zużyte do różnorodnych procesów produkcyjnych.

Jak zminimalizować produkcję odpadów w swoim domu i jak zadbać o środowisko?

Redukcja odpadów sprawi, że zadbamy o środowisko i jednocześnie będziemy mogli zaoszczędzić część swoich środków pieniężnych. Warto wprowadzić drobne zmiany, a nawet one będą miały wpływ na przyrodę. Wykorzystujmy obie strony kartki do zapisywania notatek. Decydujmy się na mleko i napoje sprzedawane w szklanych butelkach. Nie kupujmy jednorazowych baterii, zamiast reklamówek używajmy materiałowych toreb, kupujmy produkty spożywcze, które na pewno zjemy, a nie wyrzucimy. Małe, codzienne czynności będą miały ogromy, pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko.