Nov 7, 2016

Dział: Nieruchomości

Wycena nieruchomości – od czego zacząć?

Wycena nieruchomości – od czego zacząć?

Decydując się na kupno lub sprzedaż dowolnej nieruchomości musimy znać jej realną wartość. Dzięki temu będziemy mogli lepiej prowadzić negocjacje, co do ceny. Przy okazji zakupu będziemy wiedzieć czy sprzedający nie proponuje wygórowanej ceny, sprzedając sami tego unikniemy. Wycena nieruchomości dotyczy nie tylko mieszkań czy lokali użytkowych. Temat jest znacznie bardziej obszerny, możemy dokonać wyceny różnych nieruchomości. Czasem są nawet wymagane przez przepisy prawne, jak na przykład przy okazji rozpraw sądowych. By uzyskać rzetelne oszacowanie wartości nieruchomości należy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego.

Jakie nieruchomości podlegają wycenie?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną wielu nieruchomości. Należą do nich między innymi mieszkania, biura, lokale użytkowe, obiekty handlowo-usługowe, magazyny. Nieruchomości to też działki budowlane i rolne, grunty niezabudowane, budynki mieszkalne, gospodarcze czy komercyjne. Jest wiele rodzajów nieruchomości, podobnie jest z celami, w jakich dokonuje się wyceny. Podstawowym celem jest oczywiście oszacowanie ceny kupna-sprzedaży, lecz jest to jedynie jedna pozycja z długiej listy. Kolejne ważne punkty to:

  • Zabezpieczenia kredytu;
  • Opłaty skarbowe i podatki;
  • Ubezpieczenia majątkowe;
  • Sprawy sądowo komornicze(w tym wypadku sąd wymaga udziału rzeczoznawcy majątkowego);
  • Postępowania spadkowe;
  • Podziały majątków;
  • Ustalenia podatków od spadku i darowizn;
  • Zabezpieczenia wierzytelności kredytowej;
  • Ocena wartości inwestycyjnej nieruchomości

Widać, więc jak szeroki jest wachlarz usług rzeczoznawcy majątkowego. Warto teraz opisać sam zawód, jego charakterystykę i obowiązki.

nieruchomosci

Kilka słów o rzeczoznawcy majątkowym

W świetle powyższych przykładów, rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną nieruchomości dla różnych celów. Dostęp do tego zawodu regulują przepisy prawa. Aby uzyskać możliwość dokonywania wyceny nieruchomości należy uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Osoba prowadząca wycenę nieruchomości bez uprawnień podlega karze grzywny lub więzienia. W Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych możemy sprawdzić czy osoba dokonująca dla nas wyceny posiada stosowne uprawnienia. Zamówić wycenę może każdy, kto ma taką potrzebę. Pracę rzeczoznawcy również regulują przepisy prawne oraz standardy zawodowe. Musi on posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i zobligowany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Najważniejsze jest to, że rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek dokonania takiego czegoś jak rzetelna wycena nieruchomości. Wysokość opłat za wykonanie usługi ustalana jest indywidualnie z klientem.

Ważne informacje

Wycenie podlegają różne rodzaje nieruchomości, mogą to być mieszkania, lokale użytkowe czy działki budowlane. Szacowanie wartości wykonuje się również dla różnych celów, ustalenia wysokości podatku od spadku, zabezpieczenia kredytu itp. Opisywane czynności może przeprowadzać jedynie rzeczoznawca majątkowy posiadający stosowne uprawnienia. Gwarantują one klientowi rzetelne wykonanie zleconego zadania. Regulacje prawne wyznaczają rzeczoznawcy zakres jego działania i gwarantują bezpieczeństwo klientowi.