Jun 9, 2021

Dział: Prawo

Rozwód – jak przebiega proces rozwodowy?

Rozwód – jak przebiega proces rozwodowy?

Rozwód z definicji oznacza prawne zakończenie zawartego związku małżeńskiego na drodze sądowej.

W rzeczywistości to także ogromny stres i szeroki wachlarz negatywnych emocji z którymi będziemy musieli się zmierzyć. W takiej sytuacji często nie wiemy, jakie kroki należy podjąć. Jak wygląda sprawa rozwodowa i jak się do niej przygotować?

Rozwód – od czego zacząć?

Zanim zapadnie ostateczna decyzja o rozwodzie, należy wziąć pod uwagę kilka decydujących czynników:

jednym z najważniejszych warunków do uzyskania rozwodu jest trwały lub zupełny rozkład pożycia. Ma to miejsce wtedy, gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do zerwania więzi: duchowych, fizycznych i gospodarczych (nie jest to warunek konieczny, ponieważ małżonkowie mogą np. spłacać zaciągnięty kredyt),

– najważniejszym czynnikiem jest dobro nasze i naszych dzieci (jeśli je posiadamy). Należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, które wynikają z trwałego rozpadu małżeństwa i zastanowić się, czy ta decyzja jest dla nas najlepsza,

– składając pozew rozwodowy, musimy w nim uwzględnić czy decydujemy się na rozwód z orzeczeniem o winie albo bez orzekania. Ma to również wpływ na przebieg, długość i złożoność rozprawy.

Czy adwokat jest konieczny?

Nie, nie jest, ale na pewno będzie bardzo pomocny. Przede wszystkim pomoże nam skompletować i złożyć wymagane dokumenty, a także ułatwi przejście przez całą procedurę sądową. Udając się po wsparcie do specjalisty, mamy pewność, że zadba on o nasze interesy oraz spojrzy racjonalnie na cały przebieg postępowania. Możemy również liczyć na jego wsparcie i pomoc. Adwokat doskonale zna prawo oraz możliwe nieczyste zagrania strony przeciwnej. Nie musimy się obawiać, że coś nas zaskoczy w takiej sytuacji, mecenas zareaguje natychmiast i będzie dbał o nasze dobro.

Co najlepiej ustalić przed rozprawą sądową?

Istnieje kilka kwestii, które najlepiej uregulować jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego należą do nich:

Podział majątku

Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego nie została podpisana intercyza, to sprawa jest mniej skomplikowana. Niewątpliwie podział wspólnoty majątkowej wiąże się z dużym stresem. W takiej sytuacji adwokat i jego doświadczenie będzie bardzo pomocne, ponieważ poprowadzi mediację, które pozwolą wypracować korzystny kompromis. Podział majątku można przeprowadzić w sądzie bądź na mocy wypracowanej wspólnie umowy.

Opieka nad dziećmi

Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy warto wypracować porozumienie dotyczące zakresu opieki nad dziećmi. Ustalić, z którym z rodziców dzieci zostaną po rozwodzie, a także warunki kontaktowania się z drugim rodzicem. Należy tutaj uwzględnić przede wszystkim dobro dzieci. W radykalnych sytuacjach (np. stosowanie przemocy) jeden z rodziców może również wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej całkowite pozbawienie.

Alimenty

To kolejny aspekt, który warto omówić jeszcze przed rozprawą. Ich wysokość musi być wystarczająca do zaspokojenia potrzeb dziecka. Ustalona kwota powinna być na tyle wysoka, aby zapewnić dziecku nie tylko jego utrzymanie, ale także rozwój fizyczny, intelektualny, duchowy i kulturowy. Warto pamiętać, że w momencie, kiedy rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku i nie został on uznany za winnego rozpadu małżeństwa, ma prawo żądać alimentów od byłego małżonka.

Ustalenie wyżej wymienionych aspektów znacznie ułatwi przejście przez proces rozwodowy. Ograniczy stres, silne emocje i przyczyni się do zakończenia małżeństwa w kompromisowy sposób. Pozwoli to również uniknąć niepotrzebnych kłótni i przepychanek na sali sądowej.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Podczas rozwodu na sali sądowej znajduje się sędzia, dwóch ławników, małżonkowie oraz ich pełnomocnicy. Na początku sędzia bada, czy pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze. Następnie przeprowadza postępowanie dowodowe, które ma na celu potwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a także ewentualne orzeczenie o winie małżonka. Kolejnym etapem jest złożenie zeznań potencjalnych świadków, a na końcu przesłuchiwani są małżonkowie. Następnie sędzia udaje się na tajną naradę i ogłasza wyrok. Z chwilą jego uprawomocnienia się małżeństwo ustaje.

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest trudne. Jeszcze trudniejsze jest przejście przez cały proces i rozprawę sądową. Warto zatem skorzystać z pomocy adwokata od rozwodów w Szczecinie, który nie tylko usprawni załatwienie wszystkich formalności, ale także będzie służył nam swoim doświadczeniem i wsparciem, stawiając nasze dobro jako priorytet.