Dec 3, 2018

Dział: Usługi

Pyły i czynniki chemiczne w powietrzu

Pyły i czynniki chemiczne w powietrzu

Bezpieczeństwo miejsca pracy zależne jest od wielu często nieoczywistych czynników, których obecność może znacząco wpłynąć na zdrowie i samopoczucie pracowników.

Poza hałasem czy nieodpowiednim oświetleniem, które w sposób dość zrozumiały oddziałują na organizm człowieka i niekontrolowane mogą doprowadzić do poważnych uszczerbków na zdrowiu, niezwykle istotną rolę dla zdrowia pracowników odgrywa znajomość i kontrola stężenia pyłów i czynników chemicznych w powietrzu. Choroby płuc, układu oddechowego czy skóry to jedne z najczęstszych odmian chorób zawodowych, a ich powodem jest często niepodjęcie odpowiednich kroków zabezpieczających przed działaniem czynników szkodliwych. W jaki sposób pyły i czynniki chemiczne zawieszone w powietrzu mogą wpływać na zdrowie pracowników i jak się przed nimi ustrzec?

Pyły i czynniki chemiczne w środowisku pracy

Wdychanie na co dzień pyłów, kurzu lub szkodliwych czynników chemicznych unoszących się w powietrzu w miejscu pracy zdecydowanie nie należą do warunków pożądanych i bezpiecznych. Niestety, ze względu na ich charakter i właściwości, czynniki zawieszone w powietrzu są bardzo często ignorowane lub odsuwane na dalszy plan jako mniej istotne, podczas gdy w rzeczywistości ich skutki dla zdrowia mogą być naprawdę dotkliwe. Pracownicy narażeni na ciągła ekspozycję na różnego rodzaju pyły i czynniki chemiczne, nie wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia mogą doświadczać nie tylko problemów z prawidłowym oddychaniem w miejscu pracy, ale też poza nim. Czynniki te trwale uszkadzają układ oddechowy i płuca, często ujawniając skutki swojego działania dopiero po kilku latach.

dym

Im dłuższy okres niezabezpieczonej ekspozycji na czynniki szkodliwe, tym większa szansa na rozwinięcie się u pracowników chorób płuc takich jak pylica, duszności, astma czy nawet nowotwory płuc. Co jednak gorsze, ciągłe wdychanie substancji szkodliwych wpływa nie tylko na płuca, ale cały układ oddechowy. Cierpią więc na tym zarówno śluzówki nosa, jak i gardło, a więc też struny głosowe czy tchawica. W rezultacie pracownicy mogą dość szybko nabawić się chorób zawodowych, których można uniknąć za pomocą odpowiednio dobranej metody ochrony.

Choć substancje unoszące się w powietrzu w miejscu pracy utożsamiane są zwykle ze szkodliwością dla układu oddechowego, ich negatywny wpływ może dotyczyć także skóry pracowników. Wszelkie pyły czy chemikalia osiadają na niezabezpieczonej odpowiednią odzieżą czy rękawicami skórze, stopniowo wpływając na pogorszenie się jej stanu. Skóra narażona na niebezpieczne czynniki zewnętrzne w miejscu pracy może szybciej wysychać, być bardziej podatna na egzemę, nabyć wyższego poziomu wrażliwości czy nawet wytworzyć uczulenie na pewne składniki chemiczne. O ile więc ważne jest zabezpieczanie jej przed bezpośrednim kontaktem z substancjami niebezpiecznymi, nie należy ignorować wpływu czynników zawieszonych w powietrzu na zdrowie i kondycję skóry.

Jak regularne pomiary pozwalają zapobiec zagrożeniom?

Aby zabezpieczenie stanowisk pracy i pracowników przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych było możliwe, konieczne jest najpierw ustalenie poziomu ich stężenia w powietrzu. W tym celu wykonuje się odpowiednie pomiary badające powietrze na konkretnych stanowiskach pracy pod kątem stężenia wszystkich pyłów i czynników chemicznych.

dym

Wyniki pomiarów po zestawieniu z normami prawnymi i standardami stężenia bezpiecznego będą stanowiły podstawę do ustalenia działań zmniejszających zagrożenie do minimum oraz formę zabezpieczeń stosowanych przez pracowników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z potencjalnie wysokimi i niebezpiecznymi stężeniami pyłów i czynników chemicznych w powietrzu.

Konieczność wykonywania pomiarów stężenia pyłów i czynników chemicznych w powietrzu jest uzależniona od rodzaju występujących w danym zakładzie czynników oraz możliwej zmienności ich natężenia, niemniej regularne pomiary są zdecydowanie mile widzianym i praktycznym sposobem na zagwarantowanie pracownikom najbardziej komfortowych i najbezpieczniejszych warunków pracy. Wielu sytuacji wprowadzających do powietrza dużą ilość pyłów czy związków chemicznych nie da się ot tak pominąć, czego doskonałym przykładem są zakłady produkujące środki czystości, farby czy inne środki chemiczne.

Pomiary warto zlecić oczywiście doświadczonej w tej kwestii firmie posiadającej nie tylko odpowiedni sprzęt, ale i ekspertyzę pozwalającą wykonać badania rzetelnie i z najwyższą dokładnością. Tylko tak można mieć pewność, że zapewniona pracownikom ochrona będzie w stu procentach skuteczna.

Wykonywaniem pomiarów zajmuje się firma z Pabianic Kandela-Pomiary.