Mar 31, 2016

Dział: Zdrowie

Na czym polega leczenie uzależnienia?

Na czym polega leczenie uzależnienia?

Leczenie uzależnień to ogólny proces terapeutyczny, na który składają się rozmaite metody, techniki i zasady stosowane w terapii. Zarówno indywidualnej, jak i grupowej, a także tej, w której uczestniczy rodzina osoby uzależnionej. Na uwadze należy mieć fakt, że sama terapia dobierana jest indywidualnie. Nie tylko ze względu na odmienną formę uzależnień różnego rodzaju, ale także mając na uwadze, iż każdy pacjent wymaga innego podejścia. Nie istnieją dwa takie same przypadki, choć pod względem medycznego rozgraniczenia jednostek chorobowych można mówić o tych samych i podobnych schorzeniach.

Terapia i leczenie to podstawa dla wyjścia z nałogu

Pośród metod stosowanych w leczeniu uzależnień znaleźć można terapię behawioralną, sesje rodzinne, terapie indywidualne oraz grupowe, reprogramming, który jest właściwie jednym z elementów całej terapii, psychoterapię oraz leczenie skojarzone, na jakie składać się może także farmakologia. Ta ostatnia stosowane jest przede wszystkim wtedy, gdy występują zaburzenia po stronie fizjologii ludzkiego organizmu, powstałe na bazie danego uzależnienia. Może dochodzić do problemów po stronie konkretnych organów oraz całych układów, jak i, jako konsekwencja wychodzenia z uzależnienia. Pacjenci mogą odczuwać lęki przed powrotem do rzeczywistości, spotkaniami z innymi ludźmi i nie tylko. Rodzą się różnego rodzaju fobie, które kiedyś nie miały u nich racji bytu. Farmakoterapia stosowana jest zatem, jako jedna z form terapii, samodzielnie bądź jednocześnie, ale i na etapie powrotu do normalnego, codziennego funkcjonowania.

poradź sobie z uzależnieniem

Skuteczna metoda walki z uzależnieniem dzięki terapii

W Polsce najpowszechniej stosuje się reprogramming, który ma na celu uczyć nowych zasad, nawyków. Wpaja nowe wartości i pozwala łatwiej wytrwać w abstynencji. Jest również zapobieganiem przed nawrotom choroby. Zarówno alkoholizm, jak i narkomania są bowiem schorzeniami, o których najczęściej mówi się, iż nigdy nie wychodzi się z nich całkowicie. Alkoholik zawsze zostaje alkoholikiem, jedynie trzeźwym i to właśnie reprogramming ma umożliwiać mu powstrzymywanie się od pokus, unikanie ich i radzenie sobie w trudnych sytuacjach w sposób zupełnie inny, aniżeli sięgając ponownie po alkohol. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku innego rodzaju uzależnień.

Ile czasu zajmuje wychodzenie z uzależnienia?

W zależności od zastosowanej formy terapii, proces leczenia może trwać przez różną długość czasu. Obejmuje jednak najczęściej nie tylko osobę uzależnioną, ale również jej najbliższych. Wiele uzależnień nim zostanie dokładnie określonych, w ogóle dostrzeżonych i poddanych leczeniu, zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Prowadzi do pogłębiających się konfliktów i działa na zasadzie błędnego koła. Na takim etapie wsparcie rodziny i jej pozorne zrozumienie to zbyt mało, by pacjent mógł powrócić do pełni zdrowia. Dlatego tak ważne jest zadbanie o tych, którzy automatycznie stają się współuzależnionymi. Wskazanie im, jak można wspierać, co mówić i robić. Czego oczekiwać i poprawa także ich samopoczucia. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, którego zabrakło, okazanie wsparcia, by z uzależnienia wyszedł pacjent, ale i jego rodzina.

Więcej o leczeniu uzależnień: http://detoks.wroclaw.pl/