Sep 20, 2021

Dział: Zdrowie

Lekarz – zawód, w którym należy edukować się przez całe życie

Lekarz – zawód, w którym należy edukować się przez całe życie

Lekarz ze względu na nieustanny i dynamiczny rozwój medycyny uczy się przez całe życie. Jest to zawód, w którym nieustanny rozwój jest obowiązkiem każdego medyka na różnego rodzaju konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach dla lekarzy. 

Jak wygląda edukacja lekarza?

Lekarze cieszą się największym poszanowaniem społeczeństwa ze względu między innymi na to, że ich droga zawodowa wymaga ogromu pracy i wielu wyrzeczeń. Sześcioletnie studia medyczne są niezwykle angażujące, dlatego nie bez powodu uczelnie medyczne są izolowane od pozostałych.

Zadaniem studentów jest skupienie się na nauce i zapewnia im się warunki do ciężkiej pracy. Poza tym już na etapie liceum trzeba poświęcić wiele godzin nauki na przygotowanie się do trudnych egzaminów maturalnych z wymaganych na uczelni medycznej przedmiotów ścisłych. Konkurencja jest tak duża, że tylko zdanie ich z najlepszymi wynikami gwarantuje dostanie się na uczelnię medyczną. 

Czy studia medyczne są trudne?

Studenci pierwszego roku medycyny stwierdzają, że trudne i pełne wyrzeczeń lata liceum są niczym w stosunku do wymagań, jakie stawia się im w trakcie edukacji na uczelni. Część z nich nie jest w stanie stawić czoła wymaganiom i zwyczajnie odpada, gdyż studia medyczne postrzegane są jako jedne z najtrudniejszych. Dlatego wybór takiej ścieżki edukacji łączy się z ogromnych nakładem pracy i wielu wyrzeczeniami.

Jednak perspektywa pracy w zawodzie, którego misją jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest ogromną wartością. Współczesna edukacja medyczna nie polega już tylko na uczeniu się dużych partii materiału na pamięć, ale na uczeniu studentów rozwiązywania problemów medycznych, dzięki łączeniu zdobytej wiedzy. Poza tym coraz częściej pojawiają się centra symulacji, gdzie studenci odbywają praktyki pod okiem kadry w podobnych do szpitalnych warunkach z wykorzystaniem fantomów, dzięki czemu uczą się nie tylko właściwego i odpowiadającego sztuce medycznej wykonania zabiegu, ale także komunikacji z pacjentem, empatii.

W takim systemie studenci mają okazję zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie lekarza. Są wtedy lepiej przygotowani do wykonywaniu trudnego, niezwykle obciążającego i odpowiedzialnego zawodu lekarza, a zderzenie z rzeczywistością szpitalną  nie będzie dla nich szokującym doświadczeniem, choć lepsze finansowanie służby zdrowia w ostatnim czasie i unowocześnienie szpitali klinicznych, będących miejscem odbywania praktyk przez studentów medycyny, zmniejsza problem ich odnalezienia się w szpitalnej rzeczywistości. 

Jak wygląda edukacja absolwentów medycyny?

Po ukończeniu studiów medycznych, które często bywają ogromnym wyzwaniem dla ich absolwentów, młodzi lekarze podejmują trud dalszej edukacji w celu otrzymania pełnych praw do wykonywaniu zawodu. W tym celu muszą odbyć roczny staż, który kończy się egzaminem lekarskim. Dopiero po złożeniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego młody absolwent medycyny może podjąć pracę w zawodzie w różnych jednostkach służby zdrowia takich jak publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki naukowo – badawcze lub akademickie.

Następnym etapem edukacji jest wybór rezydentury, opłacanej z budżetu państwa specjalizacji, co jest niezwykle istotną decyzją na ścieżce zawodowej kariery młodego lekarza. Im lepiej zdany Lekarski Egzamin Końcowy, tym większe szanse młodego lekarza na wybór bardziej atrakcyjnej specjalizacji. Konkurencja w dostaniu się na wymarzoną specjalizację w wybranym, często prestiżowym szpitalu jest duża.

Zrealizowanie tych planów wcale nie jest proste i może być wielkim rozczarowaniem dla młodego lekarza, który zdał egzamin na najwyższym poziomie. Zrobienie specjalizacji wiąże się z wieloma trudnościami związanymi między innymi z ograniczeniami wyboru miejsc, w których będzie można zrealizować wybrany kierunek.

W przypadku trudności w zrobieniu specjalizacji w trybie rezydentury młody lekarz może podjąć specjalizację w szpitalu, zatrudniając się na zwykłą umowę o pracę, ale zarobki jego są niewielkie i uzależnione od budżetu szpitala, który jak wiadomo nie posiada zbyt dużych środków finansowych. Realizowanie specjalizacji w formie wolontariatu jest dla młodego lekarza niezwykle trudne.

Jak wygląda edukacja lekarza po zdobyciu specjalizacji?

Edukacja lekarza w Polsce jest długa i trudna, zaczyna się już na etapie szkoły średniej. Wiele lat ciężkiej pracy nagradzane jest nie tylko finansowo, ale również ogromnym prestiżem, jakim zawód lekarza cieszy się w społeczeństwie. W celu podnoszenia swoich kompetencji medycznych lekarze poszerzają swoje horyzonty zawodowe, kształcąc się pod okiem najlepszych specjalistów na oficjalnych szkoleniach i konferencjach oraz kursach dla lekarzy, na których kładzie się nacisk przede wszystkim na umiejętności praktyczne i aktualizację wiedzy zdobytej na studiach i w trakcie specjalizacji.