Oct 26, 2023

Dział: Inwestycje

Jak uzyskać certyfikat BRC GS?

Jak uzyskać certyfikat BRC GS?

Certyfikat BRC GS staje się niezbędnym elementem dla wielu firm działających w różnych sektorach przemysłu. Ale co dokładnie oznacza posiadanie takiego certyfikatu i dlaczego warto w niego zainwestować?

Co to jest certyfikat BRC GS?

Certyfikat BRC GS, będący standardem opracowanym przez British Retail Consortium, wyróżnia się wieloma charakterystycznymi cechami:

 • Rygorystyczne Standardy: BRC GS jest uznawany za jeden z najbardziej rygorystycznych standardów w branży, koncentrując się na jakości i bezpieczeństwie produktów dostarczanych konsumentom.
 • Kompleksowość: Standard nie ogranicza się tylko do kontroli końcowego produktu, ale bada cały łańcuch dostaw – od surowców po produkcję, dystrybucję i sprzedaż.
 • Zarządzanie Ryzykiem: BRC GS kładzie duży nacisk na identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem w każdym etapie produkcji.
 • Śledzenie Pochodzenia Produktów: Dzięki temu standardowi firmy są w stanie dokładnie określić pochodzenie każdego składnika ich produktu, co jest kluczowe w przypadku ewentualnych problemów z bezpieczeństwem.
 • Ciągła poprawa: Firmy są zachęcane do stałego doskonalenia swoich procesów, co przekłada się na wyższą jakość produktów.

Czym się charakteryzuje certyfikat BRC GS?

Certyfikat BRC GS charakteryzuje się wysokimi wymaganiami w zakresie jakości, bezpieczeństwa i legalności produktów. Standard ten kładzie nacisk na zarządzanie ryzykiem, śledzenie pochodzenia produktów oraz ich ciągłą kontrolę w całym łańcuchu dostaw.

Jakich sektorów dotyczy?

BRC GS dotyczy przede wszystkim branży spożywczej, ale z biegiem czasu został rozszerzony o sektory takie jak opakowania, produkty domowe i kosmetyki. Dzięki temu certyfikat ten jest uniwersalnym narzędziem do oceny dostawców w różnych gałęziach przemysłu.

Jak można go uzyskać?

Aby uzyskać certyfikat BRC GS, firma musi spełnić określone wymagania standardu i przejść pozytywnie audyt przeprowadzany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

przemysł

Jak wygląda proces certyfikacji?

Proces certyfikacji rozpoczyna się od analizy wymagań BRC GS oraz przygotowania firmy do audytu. Następnie przeprowadzany jest audyt, podczas którego oceniane są procesy i systemy zarządzania jakością. Jeżeli firma spełni wszystkie wymagania, otrzymuje certyfikat BRC GS, który jest ważny przez określony czas i wymaga regularnych kontroli.

Jakie stawia wymagania?

BRC stawia przed firmami wiele wymagań, w tym:

 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów.
 • Śledzenie pochodzenia produktów.
 • Kontrola nad dostawcami i surowcami.
 • Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

Co daje wyrobienie takiego certyfikatu?

Posiadanie certyfikatu BRC GS otwiera przed firmą szereg możliwości oraz przynosi liczne korzyści:

 1. Zaufanie Klientów: Jakość i bezpieczeństwo są kluczowe dla konsumentów. Posiadanie certyfikatu BRC GS zwiększa zaufanie klientów do marki oraz jej produktów.
 2. Dostęp do Nowych Rynków: Wiele dużych sieci handlowych i dystrybutorów na świecie wymaga od swoich dostawców posiadania tego certyfikatu, co otwiera przed firmą drzwi do nowych rynków.
 3. Konkurencyjność: W dobie globalizacji rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Certyfikat BRC GS daje przewagę nad konkurencją i wyróżnia firmę wśród innych dostawców.
 4. Zarządzanie Ryzykiem: Implementacja standardów BRC GS pozwala lepiej zrozumieć i zarządzać ryzykiem w procesie produkcji, co może prowadzić do niższych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami czy wycofaniem produktu z rynku.
 5. Doskonalenie Procesów: Proces certyfikacji często prowadzi do identyfikacji słabych punktów w procesie produkcyjnym, co skutkuje ich usprawnieniem i optymalizacją.

W związku z powyższym, inwestycja w uzyskanie certyfikatu BRC GS jest nie tylko dowodem na zaangażowanie firmy w dostarczanie produktów najwyższej jakości, ale także strategicznym krokiem w rozwoju biznesu.

Ile to kosztuje?

Koszt uzyskania certyfikatu BRC GS zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, rodzaj działalności czy poziom przygotowania do audytu. Ceny mogą się różnić w zależności od jednostki certyfikującej oraz krajów, w których przeprowadzany jest audyt.

Dlaczego warto w niego zainwestować?

Inwestycja w certyfikat BRC GS przynosi korzyści zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Umożliwia dostęp do nowych rynków, zwiększa konkurencyjność firmy oraz buduje zaufanie wśród klientów. W dobie globalizacji i rosnących wymagań konsumentów, certyfikat ten staje się kluczem do sukcesu na międzynarodowej arenie biznesowej.

Zainwestowanie w certyfikat BRC GS to krok ku lepszej jakości, bezpieczeństwu i satysfakcji klienta. Dlatego warto rozważyć jego uzyskanie i cieszyć się korzyściami, jakie przynosi.