Jan 16, 2023

Dział: Zdrowie

Dlaczego warto wysłać dziecko do przedszkola

Rodzice po osiągnięciu przez dziecko odpowiedniego wieku muszą podjąć trudną decyzję wysłania malucha do przedszkola. Każdy kochający tato i mama pragną, aby ich pociecha rozwijała się prawidłowo, umiała funkcjonować w grupie rówieśniczej, odnalazła w niej przyjaciół, rozwijała swoje umiejętności i odnosiła sukcesy, dlatego warto wysłać dziecko do przedszkola, które umożliwi maluchowi wszechstronny rozwój. 

Jak przygotować dziecko do przedszkola?

Każdy rodzic powinien dla dobra swojej pociechy przygotować ją do przedszkola. Chodzi o samodzielność w zakresie samoobsługi, przede wszystkim o sygnalizowanie swoich potrzeb, na przykład konieczności skorzystania z toalety. Maluch powinien umieć samodzielnie zjeść posiłek, ubrać się i rozebrać, co oczywiście nie wyklucza pomocy nauczyciela. Poza tym musi zrozumieć, że reagowanie na polecenia osób dorosłych jest normą, a dzielenie się zabawkami z rówieśnikami to podstawa dobrych relacji z kolegami i koleżankami w grupie rówieśniczej. Maluch powinien mieć świadomość obecności innych dzieci, które również pragną uwagi nauczyciela. Należy także przygotować dziecko do używania słów takich jak: proszę, dziękuję i przepraszam. Ze względu na wiele korzyści, jakie niesie ze sobą uczęszczanie malucha do przedszkola, rodzic musi jak najszybciej zdecydować się na poznanie zasad rekrutacji dzieci do przedszkola w Toruniu.

Jakie są zalety przedszkola?

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i warunkuje jego dalszy rozwój, dlatego posłanie go do przedszkola jest najlepszą decyzją, jaką może podjąć rodzic dla dobra swojego malucha. Dzięki temu ma ono więcej możliwości, które stwarza mu zarówno kadra pedagogiczna, jak i rówieśnicy. Nauczyciele poświęcają całą swój czas podopiecznym, skupiając na nich uwagę i działania. Wszystkie czynności  podejmowane przez opiekunów skupione są na dobru każdego malucha. W przedszkolu dziecko:

  • Rozwija się intelektualnie. Nauka odbywa się poprzez zabawę, dzięki czemu maluch rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię i samodzielność. Harmonijny rozwój umysłowy jest celem wszystkich działań podejmowanych przez kadrę pedagogiczną zatrudnioną w tego typu placówce. Zajęcia zaspokajają potrzebę twórczości, ekspresji, przeżywania różnych emocji, a poza tym zdobywania wiedzy o otaczającym świecie i uczenia się nowych umiejętności, które przydadzą się maluchowi na wyższych poziomach edukacji. Ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dziecko może konfrontować swoją wiedzę z rówieśnikami i dzięki temu wyrównywać braki rozwojowe. 
  • Rozwija się ruchowo. Niezwykle istotną kwestią jest rozwój sprawności motorycznej dziecka, gdyż pomaga mu to samodzielnie funkcjonować na co dzień. Wraz z rozwojem ruchowym malucha wzrasta jego sprawność. Samo zaczyna się ubierać i rozbierać, myć, utrzymywać porządek wokół siebie i pomału pomagać w wykonywaniu codziennych czynności domowych. W tym okresie uczy się także jeździć na rowerze, łyżwach, nartach. Usprawniają się dłonie dziecka, co umożliwia mu posługiwanie się przyborami do pisania, malowania i rysowania, a także nożyczkami. Dzięki rozwojowi motoryki małej i dużej jest coraz lepiej przygotowane do podjęcia trudu nauki w szkole. Dzięki zajęciom ruchowym i aktywności fizycznej maluch kształtuje swój charakter, uczy się dyscypliny, a także rozwija pojęcia przestrzenne. 
  • Rozwija język. W przedszkolu maluch uczy się porozumiewać z innymi osobami, zarówno dorosłymi, jak i rówieśnikami. W trakcie zabawy musi porozumiewać się z innymi dziećmi. Dzięki zajęciom bogaci swój język i doskonali stosowanie różnych form gramatycznych, uczy się wypowiadać na forum grupy, precyzyjnie wyrażać swoje myśli w celu lepszego komunikowania się, a jednocześnie słucha nauczycieli, kolegów i koleżanek. Poza tym w przedszkolu dzieci mają możliwość poznawania języka obcego. 
  • Rozwija się społecznie. Dziecko dzięki kontaktowi z rówieśnikami uczy się zasad obowiązujących w grupie i świecie. Współpraca i współdziałanie pozwoli mu funkcjonować w życiu dorosłym i podejmować nowe wyzwania. Dzięki kontaktowi z różnymi charakterami i osobowościami swoich kolegów i koleżanek staje się tolerancyjne i empatyczne. Dowiaduje się, które zachowania są akceptowane przez grupę rówieśników i osoby dorosłe. Uczy się nie tylko odpowiedzialności, ale również posłuszeństwa, co zdecydowanie ułatwi mu funkcjonowanie w dorosłym życiu.