Nov 12, 2015

Dział: Literatura

Czym jest Pismo Święte dla wiernych?

Czym jest Pismo Święte dla wiernych?

Biblia jest najważniejszą księgą dla wszystkich chrześcijan. Jej tekst jednak nie jest jednolity i powstawał w różnych okresach czasu.

Jak zbudowana jest Biblia?

W skład Biblii wchodzi bardzo wiele gatunków literackich, które znane są do dzisiaj, chociaż nie wszystkie są tak popularne jak dawniej. Są to: listy, przypowieści, psalmy, przemówienia. Należy pamiętać, że Pismo Święte jest nie tylko najświętszym tekstem dla chrześcijan, ale księgą, która się stała niewyczerpalnym źródłem motywów dla literatury, poezji, malarstwa, rzeźby, muzyki. Można się z nią nie zgadzać, nie trzeba Biblii traktować z nabożną czcią, ale nie można jej ignorować, choćby ze względu na jej różnorodne konotacje. Jest, podobnie jak mitologia, podstawą kultury śródziemnomorskiej. W Polsce wydawano ją na początku w języku łacińskim. Pierwszy, zresztą bardzo dobry przekład na język polski, pochodzi z piętnastego wieku. Nazywany jest Biblią królowej Zofii, bo został dokonany dla żony króla Władysława Jagiełły – Sonki. Niezwykle cenionym przez znawców jest przekład księdza Jakuba Wujka. Biblia nie jest tekstem, który powstawał w jednym czasie i spisywany był przez jedną osobę. Powstawała na przestrzeni tysiąca lat, a niektóre teksty – apokryfy- wcale do niej nie weszły. Od czasu do czasu są obecnie odnajdowane i czasami traktowane jako sensacja. Tymczasem one istniały już dawniej, ale zadecydowano, z różnych zresztą względów, że nie wejdą do zasadniczego tekstu. Biblia jest podzielona na Stary i Nowy Testament. Pierwsze teksty powstały na wiele lat przed narodzinami Chrystusa i dotyczą historii narodu żydowskiego. Zresztą żydzi uznają jedynie prawdę Starego Testamentu. Nie ma innej księgi na świecie, która powstawałaby tak długo i była tworzona przez tak wielu ludzi. To także i z tego bierze się jej fenomen, nawet wtedy, kiedy nie uwzględnimy jej zasadniczej duchowej zawartości. Dla przykładu święta księga islamu, czyli Koran była dyktowana tylko przez jednego człowieka proroka Mahometa i trwało to przez jego dorosłe życie, aż do śmierci. Po jego odejściu Koran został jedynie uporządkowany technicznie.

Biblia

Najpierw podane są najdłuższe sury, a na końcu najkrótsze. Jeśli czyta się tekst Biblii to można zauważyć, że jest on bardzo spójny i jednolity. To zadziwia, zwłaszcza jeśli uwzględni się autorów i czas powstawania. Przecież żyli oni w różnych czasami kulturach, mieli inne doświadczenia, inaczej postrzegali świat. Zdarzało się, że nie znali tekstu swoich poprzedników. Oczywiście duża zasługa w tej jednolitości redaktorów zasadniczego tekstu i tłumaczy. Ale nie wszystko da się wytłumaczyć w ten sposób. Biblia nie jest tylko pięknym tekstem literackim. Dla chrześcijan jest księgą, która tłumaczy stworzenie świata i sens istnienia na nim człowieka. Jej tekst nie jest jednoznaczny. Wiele razy musimy się przebijać przez symboliczne i wielowymiarowe przesłanie. Różnie była też interpretowana na przestrzeni wieków. Na pewno jednak jest księgą świętą dla milionów ludzi na świecie. Stanowi też źródło inspiracji dla szeroko pojętej kultury.