Dec 20, 2023

Dział: Porady

Alkoholizm – jak wpływa na życie rodzinne?

Alkoholizm – jak wpływa na życie rodzinne?

Alkoholizm, rozumiany jako chroniczna choroba, charakteryzuje się niekontrolowanym przymusem spożywania alkoholu. Ta destrukcyjna zależność prowadzi do poważnych konsekwencji w różnych aspektach życia osoby uzależnionej, w tym w sferze zdrowia fizycznego, psychicznego, zawodowego oraz relacji społecznych i rodzinnych. Uzależnienie od alkoholu często jest mylone z okazjonalnym nadużywaniem alkoholu, jednak różni się stopniem zaawansowania i wpływem na funkcjonowanie życiowe. Osoby uzależnione od alkoholu mogą doświadczać trudności w przestrzeganiu obowiązków zawodowych i rodzinnych, a ich zachowanie często staje się przyczyną konfliktów i napięć w relacjach interpersonalnych.

Przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu są wielowymiarowe i obejmują czynniki genetyczne, środowiskowe, psychologiczne i społeczne. Genetyka może zwiększać predyspozycje do rozwoju uzależnienia, natomiast czynniki środowiskowe, takie jak presja rówieśnicza, dostępność alkoholu czy obecność alkoholizmu w rodzinie, mogą stanowić kluczowe elementy sprzyjające rozwojowi tej choroby. Aspekty psychologiczne, w tym niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia afektywne czy traumatyczne doświadczenia, również odgrywają znaczącą rolę. Ponadto, kultura społeczna i normy dotyczące picia alkoholu w danym społeczeństwie mogą ułatwiać lub utrudniać rozwój alkoholizmu.

Objawy alkoholizmu

Objawy alkoholizmu mogą być różnorodne i zmieniać się w zależności od stadium uzależnienia. Do najczęstszych należą uporczywe pragnienie picia, utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, rozwijająca się tolerancja na alkohol oraz objawy odstawienia przy próbie zaprzestania picia. Osoby uzależnione często zaprzeczają problemowi i kontynuują picie pomimo świadomości negatywnych konsekwencji. Alkohol staje się centralnym punktem ich życia, wypierając inne aktywności i zainteresowania.

Wpływ alkoholizmu na relacje w małżeństwie

Alkoholizm w małżeństwie często prowadzi do głębokich napięć i konfliktów. Partner osoby uzależnionej może odczuwać frustrację, złość, a czasem nawet strach, zwłaszcza w sytuacjach, gdy alkohol staje się przyczyną agresywnego zachowania. Utrata zaufania, osłabienie więzi emocjonalnej i brak wsparcia w codziennym życiu mogą prowadzić do rozpadu związku. Dzieci w takiej rodzinie często stają się świadkami kłótni i napięć, co wywiera na nich negatywny wpływ emocjonalny i rozwojowy.

Wpływ alkoholizmu na relacje z dziećmi

Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym często doświadczają emocjonalnego zaniedbania i niestabilności. Mogą czuć się osamotnione, niezrozumiane i często biorą na siebie odpowiedzialność za problemy rodziców. Wiele z nich rozwija zachowania adaptacyjne, próbując zaradzić trudnej sytuacji domowej, co może prowadzić do problemów w przyszłych relacjach i własnej zdolności do radzenia sobie ze stresem.

Co to jest współuzależnienie?

Współuzależnienie jest zjawiskiem, w którym bliska osoba alkoholika dostosowuje swoje zachowanie do potrzeb i wymagań osoby uzależnionej, często kosztem własnego zdrowia i dobrostanu. Współuzależnieni mogą podejmować próby kontrolowania picia alkoholika, chronienia go przed konsekwencjami jego zachowań, co paradoksalnie utrwala problem. Charakteryzuje się to również zaprzeczaniem, minimalizowaniem problemu oraz nadmierną troską o osobę uzależnioną.

alkohol

Pomoc w walce z uzależnieniem

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu powinna być kompleksowa i obejmować zarówno wsparcie psychologiczne, jak i medyczne. Zwrócenie się po pomoc do specjalistów, takich jak terapeuci uzależnień, jest kluczowym krokiem w procesie leczenia. Terapia alkoholowa w Katowicach lub w innym mieście, oferuje zarówno indywidualne, jak i grupowe formy wsparcia, które pozwalają na zrozumienie przyczyn uzależnienia, nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami, a także na odbudowanie zdrowych relacji z bliskimi. Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych również jest ważne, ponieważ pomaga im zrozumieć mechanizmy uzależnienia i nauczyć się, jak mogą efektywnie wspierać bliską osobę w procesie zdrowienia.